Νικόλαος Κ. Σηφάκις

Βιογραφία

Ο Νίκος Σηφάκις είναι Αναπληρωτής Καθηγητής διδακτικής της γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διευθυντής του μεταπτυχιακού προ- γράμματος "Η Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας". Ίδρυσε και επιμελείται το επιστημονικό περιοδικό Research Papers in Language Teaching and Learning (http://rpltl.eap.gr/). Δραστηριοποιείται ερευνητικά στις περιοχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης, της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας (linguafranca), και της διδακτικής μεθοδολογίας και εκπαίδευσης.