Διευρύνοντας τη θεωρία μετασχηματισμού
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Διευρύνοντας τη θεωρία μετασχηματισμού

Η συμβολή δέκα σημαντικών στοχαστών

Συλλογικό έργο

Παρασκευάς Λιντζέρης

Άννα Τσιμπουκλή

H Θεωρία Μετασχηματισμού του Jack Mezirow αποτελεί πεδίο αναφοράς για ευρύ φάσμα εκπαιδευτών ενηλίκων και ερευνητών. Αποτέλεσε το έναυσμα για να αναπτυχθεί το πεδίο της μετασχηματίζουσας μάθησης- μία μορφή μάθησης που αποσκοπεί στην κριτική επαναξιολόγηση και αλλαγή των διαστρεβλωμένων αντιλήψεών μας με στόχο να αντιλαμβανόμαστε λειτουργικά την πραγματικότητα και να δρούμε σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες μας. Το βιβλίο αντιπαραβάλλει την άποψη του Mezirow με εκείνη δέκα σημαντικών στοχαστών, οι οποίοι επηρέασαν το έργο του ή επηρεάστηκαν από αυτό και όλοι μοιράζονται την ιδέα της μάθησης που αποβλέπει στην αλλαγή προβληματικών αντιλήψεων και συμπεριφορών: Argyris, Dewey, Freire, Gould, Greene, Illeris, Jarvis, Kegan, Marsick και Σωκράτης. Το βιβλίο αποσκοπεί: - να αναδειχθούν σημεία σύγκλισης, απόκλισης ή σύνθεσης ανάμεσα σε αυτές τις θεωρήσεις επάνω στα θέματα του κριτικού στοχασμού, των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, της διεργασίας του μετασχηματισμού και της σχέσης της με τη δράση, όπως επίσης της συμβολής της μετασχηματίζουσας μάθησης στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, - να γίνει μία επανεκτίμηση του έργου του Mezirow με στόχο να εντοπιστούν τόσο οι διαστάσεις που φαίνεται ότι είναι θεμελιωμένες και αντέχουν στο χρόνο όσο και εκείνες που χρειάζονται αναθεώρηση ή περαιτέρω διερεύνηση, - να εξεταστεί πώς η αναζήτηση συγκλίσεων μεταξύ των υπό μελέτη θεωρήσεων μπορεί να συμβάλει ώστε το θεωρητικό πεδίο της μετασχηματίζουσας μάθησης να διευρύνεται και εξελίσσεται χωρίς ωστόσο να χάνει τη συνεκτικότητά του. Τελικά, το βιβλίο προσφέρει οπτικές για το πώς η γεφύρωση συναφών εκπαιδευτικών θεωρήσεων μπορεί να συμβάλει στον αμοιβαίο εμπλουτισμό και στην ανάπτυξή τους. Το βιβλίο κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα στις εκδόσεις Routledge.

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Παρασκευάς Λιντζέρης (Συγγραφέας)

Ο Παρασκευάς Λιντζέρης είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας. Έχει συγγράψει βιβλία για τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις κριτικές θεωρίες μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, στις ευρωπαϊκές πολιτικές δεξιοτήτων και στη σχέση εκπαίδευσης, οικονομίας και εργασίας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Άννα Τσιμπουκλή (Συγγραφέας)

Η Άννα Τσιμπουκλή, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, μέλος της Ένωσης Βρετανών Ψυχολόγων (BPS) και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως διδάσκουσα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του King΄s College του Λονδίνου με θέμα την εκπαίδευση στελεχών ψυχικής υγείας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Θανάσης Καραλής (Συγγραφέας)

Ο Θανάσης Καραλής είναι Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα τελευταία είκοσι χρόνια είναι καθηγητής-σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Ερευνών και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Νικόλαος Κ. Σηφάκις (Συγγραφέας)

Ο Νίκος Σηφάκις είναι Αναπληρωτής Καθηγητής διδακτικής της γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διευθυντής του μεταπτυχιακού προ- γράμματος "Η Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας". Ίδρυσε και επιμελείται το επιστημονικό περιοδικό Research Papers in Language Teaching and Learning (http://rpltl.eap.gr/). Δραστηριοποιείται ερευνητικά στις περιοχές της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης, της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας (linguafranca), και της διδακτικής μεθοδολογίας και εκπαίδευσης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μανώλης Κουτούζης (Συγγραφέας)

Ο Μανώλης Κουτούζης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) και Υπεύθυνος του Τομέα Προγραμμάτων και Ερευνών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Γιώργος Κουλαουζίδης

Γιώργος Κουλαουζίδης (Συγγραφέας)

Ο Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1967 και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Σήμερα ζει με την οικογένειά του στο Πλαγιάρι του Δήμου Θέρμης. Σπούδασε εφαρμοσμένα μαθηματικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (University of Surrey) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης με θέμα την επίδραση του βιογραφικού παραδείγματος των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αυτοαντίληψη τους αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο. Συμμετείχε στην ομάδα που σχεδίασε, υλοποίησε και αξιολόγησε το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) καθώς και στα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ. Σχεδίασε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ διάρκειας 100 ωρών ενώ έχει περισσότερες από 3500 ώρες διδασκαλίας σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαφόρων φορέων. Είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου που επόπτευσε την λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των Ο.Τ.Α., έχοντας αρμοδιότητα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικού ενδιαφέροντος. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 80 διπλωματικές εργασίες. Έχει μεταφράσει βιβλία για την εκπαίδευση ενηλίκων ενώ επίσης έχει επιμεληθεί αρκετούς τόμους μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Έγραψε ένα σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης των μελών του διδακτικού προσωπικού του ΕΑΠ. Το συνολικό επιστημονικό του έργο αριθμεί περισσότερες από 80 δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Εργάζεται στον Δήμο Θέρμης (Γενικός Γραμματέας) ενώ διδάσκει την θεωρία και πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από τo 2001, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (για 10 χρόνια επιμελητής του περιοδικού Εκπαίδευση Ενηλίκων) και εκπρόσωπός της στη Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το 2017 κυκλοφόρησε το βιβλίο που επιμελήθηκε μαζί με την Dr. Katarina Popovic, με τίτλο "Adult Education and Lifelong Learning in Southeastern Europe" από τις εκδόσεις SENSE Publishing.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Γεωργία Μέγα (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Νατάσσα Ράικου (Συγγραφέας)

H Νατάσσα Ράικου διδάσκει στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μετασχηματίζουσα μάθηση, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, στην πανεπιστημιακή παιδαγωγική και στον κριτικό στοχασμό. Το 2016 βραβεύτηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων για δημοσιευμένο άρθρο της στο Journal of Transformative Education.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εμμανουήλ Παυλάκης (Συγγραφέας)

Ο Μάνος Παυλάκης είναι εκπαιδευτής και σύμβουλος ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων σε οργανισμούς. Διδάσκει Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτική Ηγεσία σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ήταν Learning Manager και δημιουργός του εκπαιδευτικού υλικού για το πρόγραμμα ΄Youreca΄, το οποίο έλαβε παγκόσμιο Βραβείο Ποιότητας και Αριστείας της UNESCO.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Δανάη Βαϊκούση (Συγγραφέας)

Η Δανάη Βαϊκούση είναι Καθηγήτρια στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και καθηγήτρια-σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδακτική μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων, στη δυναμική της ομάδας, στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Φρύνη Κωσταρά (Συγγραφέας)

Η Ευφροσύνη Κωσταρά είναι υποψήφια Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ασχολείται με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Είναι επιμελήτρια στον συλλογικό τόμο με τίτλο Transformative Learning Theory and Praxis που αναμένεται να εκδοθεί το 2019 από το Routledge.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Στεφανία Κορδία (Συγγραφέας)

Η Στεφανία Κορδία είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το πεδίο της Διδακτορικής Διατριβής της σχετίζεται με τη μετασχηματιστική προοπτική της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ενόψει του ρόλου και της λειτουργίας της Αγγλικής ως διεθνούς linguafranca (ELF).Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μετασχηματίζουσα μάθηση και τη διεργασία του κριτικού στοχασμού, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη διδασκαλία της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Αλέξης Κόκκος

Αλέξης Κόκκος (Επιμέλεια)

Ο Αλέξης Κόκκος γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ρaris VIII. Πρωτοστάτησε στη διαμόρφωση του θεσμού της Λαϊκής Επιμόρφωσης (1981-1987), του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης / ΙΔΕΚΕ (Πρόεδρος 1995-1997), του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (2004-2009) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (μέλος της ιδρυτικής επιστημονικής ομάδας, 1997-2001), στο οποίο σήμερα είναι Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Διευθυντής Σπουδών του ομώνυμου μεταπτυχιακού προγράμματος. Ίδρυσε την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2004), της οποίας είναι Πρόεδρος. Υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος του εθνικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών (2006-2008) και συνσυντονιστής του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2009-2011). Είναι ο δημιουργός της μεθόδου Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία, που έχει εφαρμοστεί σε χιλιάδες σχολεία και οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα, καθώς και σε Ευρωπαϊκές χώρες. Έγραψε 9 βιβλία και 65 άρθρα για την εκπαίδευση ενηλίκων, τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά Journal of Transformative Education, Convergence, LifeLong Learning in Europe, Agora, International Journal of Education and Ageing, Andragogical Studies, International Journal of Vocational Education and Training, Εκπαίδευση Ενηλίκων, κ.ά., και στους εκδοτικούς οίκους Jossey-Bass, Sense, Nova Science Publishers, Μεταίχμιο. Με τις παραπάνω δραστηριότητες ο Αλέξης Κόκκος θέλησε να συμβάλει στη δημιουργία μορφών εκπαίδευσης που αποβλέπουν στον κριτικό στοχασμό και στη χειραφέτηση. Του απονεμήθηκε ο τίτλος μέλους του International Adult and Continuing Education Hall of Fame, για το συνολικό έργο του στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και τιμητική διάκριση της Διεθνούς Επιτροπής Μετασχηματίζουσας Μάθησης για την Υποδειγματική Ηγεσία και Προσφορά του στη Διεθνή Κοινότητα Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Τόπος Έκδοσης:
Αθήνα
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Σκληρό εξώφυλλο
Σελίδες:
260
Διαστάσεις:
24χ17
Βάρος:
0.625 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση