Δημήτρης Ρηγόπουλος

Βιογραφία

Η Δημήτρης Ρηγόπουλος είναι δερματολόγος-αφροδισιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απασχόληση:
ιατρός