Ιωάννης Ευδοκιμίδης

Βιογραφία

Ο Ι. Ευδοκιμίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.