Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος

Βιογραφία

Ο Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος είναι διδάκτωρ του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου.