Δημήτριος Κ. Αναγνωστόπουλος

Βιογραφία

Ο Δημήτρης Κ. Αναγνωστόπουλος είναι λέκτορας παιδοψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.