Χρυσάνθη Ζάχου

Βιογραφία

Η Χρυσάνθη Ζάχου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Deree College - Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.