Τριάδα Χατζηγεωργίου

Βιογραφία

Η Τριάδα Χατζηγεωργίου είναι Κοινωνική Ανθρωπολόγος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Δρ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης). Είναι διδάσκουσα ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι θεματικές ενασχόλησής της είναι οι κοινωνικές και πολιτισμικές ταυτότητες, η μετανάστευση, τα συμβολικά όρια και η κοινωνική μνήμη.

Βιβλία του συγγραφέα