Νίκος Σαραφόπουλος

Βιογραφία

Ο Νίκος Σαραφόπουλος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός και εδώ και είκοσι χρόνια εργάζεται ως Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας. Υπήρξε επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης του τομέα Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών. Έχει γράψει σχετικά βιβλία και μελέτες και συμμετείχε σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.