Δήμητρα Λαμπροπούλου

Βιογραφία

Φωτογραφία Δήμητρα Λαμπροπούλου Η Δήμητρα Λαμπροπούλου είναι Λέκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας στον Τομέα Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
Απασχόληση:
ιστορικός