Δημήτρης Δούκαρης

Βιογραφία

Ο Δημήτρης Δούκαρης (1925-1982) ήταν ποιητής.