99+1 απόψεις για την Τζοκόντα

apopseis gia tin tzokonta

Η άποψη του προγραμματιστή

on Mona Lisa
answer "Do you want Mona Lisa with "smile"
or "not smile"
if it is "smile" then
Gioconda
else
if it is "not smile" then
-differe
"A fatal system error has occured"
end if
end if
end Mona Lisa

Herve Le Tellier