"Η αλήθεια είναι μία χώρα χωρίς κανένα μονοπάτι προς αυτήν και δεν μπορεί να πλησιαστεί μέσα από κανέναν δρόμο, καμία θρησκεία, καμία οργάνωση".