Ρωμανού του Μελωδού: Κοντάκια Α΄

Π. Α. Σινόπουλος

Μία από τις πιο εκπληκτικές μεταφράσεις της ποίησης του Ρωμανού του Μελωδού έχει κυκλοφορήσει πολλά χρόνια πριν, όταν η μετάφραση εκκλησιαστικών κειμένων ήταν φορτισμένη αρνητικά για τον ποιητικό χώρο της μεταδικτατορικής Ελλάδας, και κανείς, ούτε διανοείτο ούτε είχε το σθένος να αγνοήσει τις προκαταλήψεις και να τα δει ως ποίηση.Ένα παράξενο αίσθημα γενναιότητας, μεγαλοκαρδίας, ρυθμού και συμπάθειας προς όλα διατρέχει τον λόγο των ποιημάτων, που ασφαλώς αντικατοπτρίζουν ποιότητες και του Ρωμανού, που μέσα από τον μεταφραστή φτάνουν ως εμάς σήμερα.

Γι? αυτό το λόγο η μετάφραση αυτή παραμένει αξεπέραστη, ώστε διαβάζοντάς την μπορεί να καταλάβει κανείς, το γιατί ο Ρωμανός θεωρείται μεγάλος ποιητής.


Ανδρέας Σ.