Αρμένικοι θρύλοι για την άλωση της Πόλης, δύο σημαντικά ιστορικά τεκμήρια σε πρώτη ελληνική μετάφραση. Οι ύμνοι των αρμένιων λογίων Απραάμ Ανγκιουρατσί και Αρακέλ Παγισετσί τεκμηριώνουν τον απόηχο της Άλωσης στους συγχρόνους και ειδικότερα στους Αρμενίους. Η ειλικρινής και αυθόρμητη οδύνη που εκφράζουν πιστοποιεί τη συναισθηματική εγγύτητα των δύο λαών, του αρμενικού και του ελληνικού και τη διαχρονικά επιβεβαιωμένη ιστορι΄κη φιλία τους. Η μετάφραση στηρίχτηκε στο πρωτότυπο αρμενικό κείμενο και συγκρίθηκε με το κείμενο των προϋπαρχουσών μεταφράσεων σε γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά. Η απόδοση έγινε στην έμμετρη μορφή, έστω και με ατέλειες όπως υποστηρίζεται στην εισαγωγή, προσωπικά δε με ξένισε πουθενά το κείμενο ούτε ως προς τον ειρμό, ούτε ως προς το μέτρο. Η μετάφραση συνοδεύεται από πληθώρα διευκρινιστικών και εγκυκλοπαιδκών σημειώσεων, διασταύρωση με πηγές της εποχής και εν σχέσει με το εθνικό και θρησκευτικό σύνολο της εποχής. Μια πολύ καλή μετάφραση, μια πολύ καλή επιμέλεια, ένα πολύ καλό σύνολο πληροφοριών για μια άλλη, πρωτόφαντη διάσταση της σημασίας της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 και όλα αυτά σε πρακτική, μικρή έκδοση, με ωραία γραμαμτοσειρά. Οι εκδόσεις Τσουκάτου συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την ελλιπή βιβλιογραφία γύρω από την Άλωση και τις αρμενο-ελληνικές σχέσεις.

Πάνος Τουρλής