Αποτελέσματα κλήρωσης για το βιβλίο: "Ποιητικές καταθέσεις"

Οι νικητές για την κλήρωση του βιβλίου του Γιώργου Παναγιωτάκοπουλου
"Ποιητικές καταθέσεις"  είναι οι:

1. Αντωνία Παυλίδου
2. Αικατερίνη Γιαννάκου
3. Σεβαστή Κωστάλα

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με e-mail!