Αποτελέσματα κλήρωσης για το βιβλίο "Και στη Ρώμη υπάρχει καλοκαίρι"

Η κλήρωση για τα 3 αντίτυπα του βιβλίου "Και στη Ρώμη υπάρχει καλοκαίρι" έγινε!

Οι νικητές είναι οι:

Μαρία Σούλη
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Δέσποινα Ηλιάδου

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.