Νικόλαος Α. Ζάικος

Βιογραφία

Ο Νίκος Ζάικος είναι επίκουρος καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βιβλία του συγγραφέα