Γιώργος Χελιώτης

Βιογραφία

Ο Γιώργος Χελιώτης είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών του ΟΤΕ.

Βιβλία του συγγραφέα