Δημήτρης Φ. Χαραλάμπους

Βιογραφία

Ο Δημήτρης Φ. Χαραλάμπους είναι Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης.