Ιωάννης Χ. Ταρνανίδης

Βιογραφία

Ο Ιωάννης Ταρνανίδης είναι καθηγητής του Α.Π.Θ.