Ιωάννης Λ. Συμεωνίδης

Βιογραφία

Ο Ιωάννης Συμεωνίδης είναι Αντεπίτροπος της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και καθηγητής του διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Υπήρξε μέλος πολλών συλλογικών οργάνων διοίκησης, συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών, ομάδων εργασίας και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, καθώς και αντιπρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. Είναι πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ποιότητα της δικαιοσύνης. Έχει συγγράψει βιβλία. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει σωρεία μελετών που αφορούν τη λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης.