Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Βιογραφία

Ο Αλέξανδρος Σταυρόπουλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος του ερευνητικού κέντρου Βιορύλ Α.Ε. Ασχολείται με την εφαρμοσμένη έρευνα στη βιοτεχνολογία και τη βιοχημεία των φυσικών προϊόντων στους τομείς της οικολογικής γεωργίας, της βιολογικής φυτοπροστασίας και της παραγωγής υγιεινών τροφίμων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Διετέλεσε καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολογίας και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας του στους χώρους της έρευνας και της παιδείας έχει αναπτύξει πλούσιο συγγραφικό έργο.