Χριστίνα Σολομωνίδου

Βιογραφία

Η Χριστίνα Σολομωνίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ερευνά, μελετά και διδάσκει θέματα σχετικά με διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, και θέματα σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας.