Φωτεινή Σιάνου

Βιογραφία

Η Φωτεινή Σιάνου είναι τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και Πρόεδρος του ΚΕΔΕ.

Βιβλία του συγγραφέα