Συμεών Ρετάλης

Βιογραφία

Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιά.