Ελευθέριος Ν. Πλατής

Βιογραφία

Δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας (1922-2003).