Ασπασία Παυλοπούλου

Βιογραφία

Φωτογραφία Ασπασία Παυλοπούλου

H Ασπασία Παυλοπούλου γεννήθηκε στον Πειραιά, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Είναι διδάκτωρ Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου Γερμανίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Βαλκανικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και πτυχιούχος του ως άνω Τμήματος. Εκπόνησε το σύνολο των μεταπτυχιακών σπουδών της ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το 1997 έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και ημεδαπής: - ως Επιστημονικός Συνεργάτης και, ακολούθως ως Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού στο Τμήμα Βυζαντινολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας Τέχνης και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian (1996-1998), - ως Διδάσκουσα Αρχαίας και Ρωμαϊκής Ιστορίας (Π.Δ. 407/80) στα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (2006-2013) και στα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας-Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2008-2011), - ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) (2008-2011). Έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά Προγράμματα: - ως Βοηθητικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Τμήμα Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian (1993-1996), - ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Βυζαντινολογίας, Βυζαντινής Ιστορίας Τέχνης και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian (1995-1998), - ως Ερευνητικό Προσωπικό στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1998-2000). Από το 1998 εργάζεται, επίσης, ως διορισμένη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά το διάστημα αυτό έχει υπηρετήσει σε σχολεία περισσότερων βαθμίδων και κατηγοριών (γυμνάσια και λύκεια, γενικά, πρότυπα, πειραματικά, αθλητικά, εσπερινά, επαγγελματικά). Έχει διατελέσει: - μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας, - μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), - συνεργάτης των Π.Ε.Κ. Αθήνας, Πειραιά και περισσότερων Επιστημονικών Ενώσεων σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες, με άρθρα σε συλλογικά έργα και επιστημονικά περιοδικά και είναι συγγραφέας μελετών στις ειδικότητες της Αρχαίας και Ρωμαϊκής Ιστορίας, της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής της Ιστορίας.