Σπύρος Β. Παυλίδης

Βιογραφία

Φωτογραφία Σπύρος Β. Παυλίδης Ο Σπύρος Παυλίδης είναι Καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Νεοτεκτονική και Παλαιοσεισμολογία.