Σωτήρης Παρασκευάς

Βιογραφία

Ο Σωτήρης Παρασκευάς είναι εκδότης του περιοδικού "Εντός", που εκδίδεται στον Βόλο.