Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης

Βιογραφία

Φωτογραφία Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης Ο Κωνσταντίνος Παπουλίδης είναι διδάκτορά θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου των Παρισίων. Υπήρξε για πολλά χρόνια ερευνητής για θέματα θεολογικού, ιστορικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Βιβλία του συγγραφέα