Χρήστος Παπαδόπουλος

Βιογραφία

ε.τ. Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρωτοψάλτης Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αστυνομικής Ακαδημίας.