Νικόλαος Κ. Παπαδημητρίου

Βιογραφία

Ο Νικόλαος Κ. Παπαδημητρίου είναι επίκουρος καθηγητής. Διδάσκει Νεωτερικό Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.