Μιχάλης Ε. Παπαδάκης

Βιογραφία

Ο Μιχάλης Παπαδάκης είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (ΙUCL), UK. Έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακές εκπαιδεύσεις σε θέματα εξειδικευμένων εφαρμογών Πληροφορικής στην Οικονομία και Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και εκπαίδευση Executive Training στη Διαχείριση Τεχνολογίας και το Management Δημόσιων Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο του Harvard, JFK Shool of Government, USA. Διαθέτει επίσης δίπλωμα Quality Systems Manager από τον Ευρωπαϊκό και Ελβετικό Οργανισμό Ποιότητας (ΕΟQ και SAQκαι Δίπλωμα Επιθεωρητή Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO. Έχει πολυετή εμπειρία στη μελέτη, σχεδιασμό, ανάπτυξη, project management και λειτουργία Πληροφοριακών Συστημάτων στο χώρο της Υγείας και ιδιαίτερα σε Νοσοκομεία. Έχει εργασθεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στα αντικείμενα της Πληροφορικής, της Οργάνωσης, της Διαχείρισης Έργων και της Ανάπτυξης Συστημάτων Ποιότητας, καθώς και ως εισηγητής σε εξειδικευμένα σεμινάρια σε αντίστοιχα θέματα, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα τελευταία 10 έτη εργάζεται στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, όπου κατέχει τη θέση του Προϊστάμενου του Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι μέλος του διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΕΠΥ) και του Δικτύου KLN του Πανεπιστημίου του Harvard, USA.

Βιβλία του συγγραφέα