Αθανάσιος Φ. Νικολαΐδης

Βιογραφία

Φωτογραφία Αθανάσιος Φ. Νικολαΐδης Ο Αθανάσιος Φ. Νικολαΐδης είναι Καθηγητής του Α.Π.Θ., ειδικός σε θέματα οδοποιίας-οδοστρωμάτων, εργαστηριακών ελέγχων, διεθνών προδιαγραφών, σχεδιασμού αεροδρομίων και οργανωτικού και οικονομικού σχεδιασμού ανάπτυξης (Businessplan) αεροδρομίων. Μέλος ΤΕΕ και Ινστιτούτων της αλλοδαπής. Επαγγελματική εμπειρία από Ελλάδα και εξωτερικό ως Μηχανικός, Μηχανικός έργων και Σύμβουλος. Παρουσίαση πλέον των 80 Επιστημονικών ανακοινώσεων σε διεθνή περιοδικά και Συνέδρια. Παρουσίαση 38 Σεμιναρίων σε διάφορες χώρες. Ερευνητική εμπειρία σε θέματα Οδοποιίας και Αεροδρομίων. Συμμετοχή σε 13 Ερευνητικά προγράμματα, στα 9 εκ των οποίων Υπεύθυνος Έργου. Επίβλεψη έντεκα (11) Διδακτορικών, στα επτά (7) εκ των οποίων κύριος Επιβλέπον. Εξωτερικός εξεταστής σε έξι (6) Διδακτορικά Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Επίβλεψη πλέον των ογδόντα (90) διπλωματικών εργασιών σε θέματα οδοποιίας και αεροδρομίων. Εκπόνηση Συμβουλευτικών Τεχνικών εκθέσεων και Μελετών σε θέματα κυρίως Οδοποιίας και Αεροδρομίων. Ιδρυτικό στέλεχος και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου ΄Ασφαλτικά Μίγματα και Οδοστρώματα΄ (ICONFBMP)το 1992, 1996, 2002, 2007, 2011, 2015 και 2019. Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων και Επιστημονικών Περιοδικών. Μέλος Συντακτικής Ομάδας διεθνούς περιοδικού ΄Construction Materials΄ του ICE (Institute of Civil Engineers) Αγγλίας, Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγηση του περιοδικού ΄Journal of Infrastructure Systems΄ της ASCE, USA. Συγγραφέας πέντε (5) βιβλίων με τίτλους: α) "Οδοποιία: Οδοστρώματα-Υλικά-Έλεγχος ποιότητας-Αξιολόγηση" (2019-4η έκδ.) β) "Οδοποιία: Οδοστρώματα, Υλικά και Έλεγχος ποιότητας" (1996, 2002-2η Έκδοση, 2011-3η και 2019-4η έκδ.) γ) "Αεροδρόμια: Μελέτη και Κατασκευή" (2002 & 2017-2η πλήρως αναθεωρημένη έκδοση) δ) "Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Μέθοδος διαστασιολόγησης, Ασφαλτικά μίγματα και Αντιολισθηρές στρώσεις" (2005-1η έκδ. και 2018-2η έκδ.), και ε) "HighwayEngineering: Pavements, Materials, and Control of Quality" (2015).