Γιώργος Μάρκου

Βιογραφία

Ο Γεώργιος Μάρκου είνάι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον Τομέα Παιδαγωγικής.