Πέτρος Μάλιακας

Βιογραφία

Φωτογραφία Πέτρος Μάλιακας Επί τριακονταετία, καθηγητής δικαίου, οικονομίας, νομικής, οικονομικής ορολογίας και μετάφρασης. Πρώην καθηγητής και Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης στην Επαγγελματική Μετάφραση (Ε.Κ.Κ.Ε.Μ.) που λειτουργεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και συνεργάζεται με το γαλλικό κρατικό πανεπιστήμιο "Universite Marc Bloch - Strasbourg II", το οποίο εκπροσωπεί στο 4ο έτος σπουδών.