Ιωάννης Ν. Λυγούρας

Βιογραφία

Ο Ιωάννης Ν. Λυγούρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστημάτων Πληροφορικής, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Διετέλεσε και Διευθυντής του παραπάνω τομέα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από πενήντα πέντε επιστημονικές εργασίες και είναι κριτής, σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τέλος, έχει συγγράψει τέσσερα πανεπιστημιακά συγγράμματα που διανέμονται σε φοιτητές διαφόρων εξαμήνων σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μ.Υ.