Κώστας Λαζαρόπουλος

Βιογραφία

Ο Κώστας Λαζαρόπουλος είναι διπλωματούχος αρχιτέκτονας μηχανικός Ε.Μ.Π. Από τα φοιτητικά του χρόνια ξεκινώντας από τον κινηματογράφο και τους πειραματισμούς με το Super-8, πέρασε στην φωτογραφία και τον σκοτεινό θάλαμο. Μετά την αποφοίτησή του θα αναπτύξει πολύπλευρη επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα. Αρχικά εργάζεται ως εικονογράφος ενώ έρχεται σε επαφή (μέσα του ΄80 στη Γαλλία) με τις πρώτες, στην Ευρώπη, ατελείς, ακόμη, προσπάθειες επεξεργασίας εικόνας μέσω υπολογιστή. Παρακολουθεί έτσι, από κοντά τα δρώμενα σ΄ αυτόν τον τομέα και είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα, που απέκτησαν ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη γνώση πάνω στο αντικείμενο της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Έχει συνεργαστεί με διαφημιστικές εταιρείες, δημιουργικά γραφεία και εταιρείες γραφικών τεχνών, παρέχοντας υπηρεσίες ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, ψηφιακής σελιδοποίησης εντύπου, καθώς και υπηρεσίες σχεδιασμού εφαρμογών πολυμέσων (multimedia). Έχει επίσης συνεργαστεί με εταιρείες ειδικευμένες στις υπηρεσίες διαδικτύου, παρέχοντας υπηρεσίες επίβλεψης και ελέγχου του design και τις λειτουργίας έργων, που έχουν αναληφθεί από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Έχει σχεδιάσει websites εταιρειών και οργανισμών, καθώς και πειραματικές διαδραστικές κατασκευές για το διαδίκτυο. Παράλληλο πεδίο με τις επαγγελματικές το ενασχολήσεις αποτέλεσε πάντοτε η έρευνα στους τομείς της ψηφιακής εικόνας, των πολυμέσων και του web design. Αρθρογραφεί στα περιοδικά "Photo Net" και "Photo Net Professional & Digital Imaging News" . Έχει διδάξει σε ιδιωτικές σχολές και σε κέντρα ελευθέρων σπουδών. Σήμερα διδάσκει στο τμήμα Γραφιστικής του ΤΕΙ Αθήνας. Διδάσκει επίσης στον κλάδο Γραφιστικής και στον κλάδο 3D Animation and Multimedia Production του ΑΚΤΟ Art and Design.