Αθανάσιος Ξόδιλος

Βιογραφία

Ο Ξόδιλος, Αθανάσιος (Βυτίνα Γορτυνίας, 1780 - Κιονόβιο Βεσσαραβίας, μετά το 1846) φιλικός και απομνημονευματογράφος. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1820, πήρε τον ανώτερο βαθμό του "ιερέα" και αναδείχθηκε σ΄ ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της.