Δημήτριος Ξενικός

Βιογραφία

Ο Δημήτριος Ξενικός είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών του ΟΤΕ.

Βιβλία του συγγραφέα