Δέσπω Κριτσωτάκη

Βιογραφία

Η Δέσπω Κριτσωτάκη είναι ιστορικός, μεταδιδάκτορας ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Centre for the Social History of Health and Healthcare, University of Strathclyde, Glasgow. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ιστορία της ψυχιατρικής και της νευρολογίας, των ψυχιατρικών θεσμών και της αποασυλοποίησης στην Ελλάδα.