Μανώλης Κουτούζης

Βιογραφία

Ο Μανώλης Κουτούζης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων) και Υπεύθυνος του Τομέα Προγραμμάτων και Ερευνών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Ελλάδος. Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.