Διαμαντής Κωτούλας

Βιογραφία

Ο Διαμαντης Κωτούλας είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών του ΟΤΕ.

Βιβλία του συγγραφέα