Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος

Βιογραφία

Ο Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος γεννήθηκε το 1940 στο Φωτεινό (Χώσιανα) Άρτας, όπου και έμαθε τα πρώτα γράμματα.  Στο Κομπότι  Άρτας τελείωσε το Δημοτικό σχολείο και στην Άρτα το Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων· το 1964 απέκτησε το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αργότερα αναγορεύτηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής και Α. Ε. Καθηγητής της Καρδιολογίας  Πανεπιστημίου Αθηνών μετά από εκπόνηση Διατριβής επί Υφηγεσία. 

 

Βιβλία του συγγραφέα