Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος

Βιογραφία

Ο Ιωάννης Κολιόπουλος είναι καθηγητής της Ιστορίας των Νεοτέρων Χρόνων στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Βιβλία του συγγραφέα