Μαρίνα Κοκκινίδου

Βιογραφία

Η Μαρίνα Κοκκινίδου διδάσκει Νέα Ελληνική Γλώσσα στο Σχολείο της Νέας Ελληνικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.