Δημήτρης Κατσίκας

Βιογραφία

Λέκτορας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ΕΚΠΑ.