Περσεφόνη Γ. Καραμπάτη

Βιογραφία

Η Περσεφόνη Καραμπάτη είναι ιστορικός-μουσειολόγος και επιστημονική συνεργάτρια του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα.

Βιβλία του συγγραφέα