Ιόλη Καλαβρέζου

Βιογραφία

Η Ιόλη Καλαβρέζου είναι Dumbarton Oaks καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.